Minggu, 07 April 2013

Contoh Biantara

   Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT. Anu atosmaparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul di ieu tempat. Henteu hilap,shalawat sarta salam hayu urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana, sahabtna,sareng umatna nepi ka akhir zaman
   Hadirin anu di pikahormat,Dina dangeut ieu, simkuring bade ngabahas ngenaan pentingna urang sadayangalestarikeun kasenian tradisional terutamana kasenian tarianna. Kasenian nyaeta salah sahijitina kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang³sesuai dengan keinginan´. Kasenian daerah masih rawan bersaing sareng kasenian modern,kusabab kitu, diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungi eksistensi di tengah arus globalisasianu makin maju.Atos waktosna Indonesia tiasa lebih dikenal ku dunia luar kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah. 
   Indonesia ngagaduhan ragam tari khas daerah anu teu acan tangtu ³semua orangmengenalnya´.Salain ti budayana, di Indonesia beunghar ku ragam kasenian. Salah sahiji anu wajib apal kuurang sadaya khususna di pulau jawa nyaeta ragam tarian anu perlu di lestarikeun, khususna diJawa Barat. Di jabar oge, aya sakitar 300 jenis kasenian. Aya tilu jenis tarian tradisional asal jawa barat nyaeta tari merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan ³rating´ atawa popularitas anu kasohor di mancanegara. Jawa barat ngupayakeun, tiasa nampilkeun seni budayanu sanesna di luar nagri.Tari jaipongan anu kasohor pisan ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna ³dengan´keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, sareng kasederhanaan. Jaipongan tiasamasihan konstribusi anu seeur ka para penggiat seni tari supadaos tiasa lebih aktif ngagali jenistarian rakyat anu sateuacanna kirang diperhatikeun.
    Tari jaipongan, di manfaatkeun ku para penggiat tari ³untuk´ nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan. Tari topeng disebatnakusabab penari-penarina nutupkeun rarayna ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan cirrikhas nyaeta ³gerakan tangan yang lembut oleh para penari yang cantik, yang diiringi dengandominasi alunan musik rebab dan kendang.´ Sedangkeun tari merak nyaeta tarian anungalambangkeun gerakan-gerakan ti burung merak sareng gerakan panangan anu gemulai sarengiringan gamelan anu jadi cirri khas tari merak.
    Rupina sakitu nu kapihatur, hapunteun bilih aya kalepatan atanapi kalimah anu teu merenah kanu manah, wabilahi taufik walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb 

0 komentar:

Posting Komentar